Horten og Omegn Travforening

Stiftet 1. januar 1922

Horten og omegn Travforening gir til ungdommen!

Horten og omegn Travforening har som forsett å øke interressen for travsporten,og ønsker således å støtte barn og unge som vil prøve seg på en sunn hobby! Vi har i 2011 støttet rekrutteringen,d.v.s. ponnitrav og ungdomsløp o.l. med flere gode tiltak:

1 ungdomsløp på Hortensdagen 

2 ponniløp

1 utstyrspakke til aktiv ponnikusk

Midler til løypepreparering

Dekken til ponnier

Gavekort til utstyr til aktive ponniutøvere

Gått til anskaffelse av ponnivogn og sele til utlån/leie for nybegynnere o.l.

( Under ser vi foreningens ubestridte kuskekonge Leif Martin Hansen avgjøre en spennende oppløpskamp!)

Horten og Omegn Travforening

Her er Horten og Omegn Travforening's nye logo.

Logoen er skapt av Eyolf Lund på designbyrået Panicroom.

Hortensdagen 2011

Hortensdagen 2011

Dagsorden for Generalforsamling  2011

1.           Godkjenning av innkalling og saksliste

2.           Valg av dirigent

3.           Valg av referent

4.           Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

5.           Styrets årsberetning

6.           Revidert regnskap

7.           Fastsettelse av medlemskontingent for 2012

8.           Innkomne forslag

9.           Valg.                  

a) Styremedlemmer for 2 år. Vibeke Hansen og Roger Hasle er på valg.                   ( Endre Nese,Thomas Rousalis er ikke på valg.Geir Pedersen flytter til Sverige og må erstattes.)

b)  1.vararepresentant for 1.år            Gunnar Flåten er på valg      
     2.vararepresentant for 1.år            Trond Sagen er på valg

c)  valg av styreleder                          velges blant styret

d)  valg av nestleder                           velges blant styret

e)  valg av representant til DNTs generalforsamling      

f)   valg av vararepresentant til DNTs generalforsamling

g)  representanter m/vara til Vestfold Travforbunds gen.forsamling

h)  valg av revisorer for 1.år  Terje Jensen og Asbjørn Hauane på valg

i)   valg av vara for revisor

j)   valg av valgkomité

k)   vara valgkomité

Vi Sponser Horten og omegn Travforening!

Grasrotsandelen:

Send sms med

GRASROTANDELEN 991717420

til 2020 og få

Horten Travforening

som din Grasrotmottaker.

(Tjenesten er gratis)

Antall besøk på denne siden:

Terminlister 2017:

Nyttige sider: