Horten og Omegn Travforening

Stiftet 1. januar 1922

                               Styremøte 5/18

24.10-2018

Tilstede: Tina, Thomas Rousalis, Stig, Hege, Marius og Yvonne

1. Gjennomgang av referat fra forrige styremøte

Godkjent


2. Økonomi

Stabil – bingoinntekter omtrent som i fjor. Grasrotandelen på vei noe ned.


3. Gjennomgang av Hortensdagen

*Totalt 128 stk. var med på Hortensdagen og dette er vi i styret veldig fornøyd med.

*Det har kommet gode tilbakemeldinger fra diverse sponsorer om en vellykket gjennomføring.

*Vi diskuterte litt rundt dette med premiering i hvert løp og ønsker å se på andre løsninger.

Ble enige om at alle skal ha klart hvert sitt forslag til neste styremøte for en vurdering.

*Årets tandemhester fungerte bra og disse kuskene stilte sporty opp: Joakim Hansen, Josefine Eilertsen, Adrian Solberg og Anne Grethe Rasmussen.

*Sponsorprisen vil fra 2019 øke fra 7000,- til 7500,-


4. Generalforsamling 19 januar 2019, fordeling av oppgaver

*Tina har snakket med Vidar Kalnes og han vil gjerne skrive den sportslige delen, noe vi er enormt glade for.
*Egenandelen for medlemmer som ønsker å være med på Generalforsamlingen vil være på 150,-
*Det kom opp flere gode forslag på hvem som kan være foredragsholdere.


5. Eventuelt

* Foreningen har en del ponniutstyr vi ikke får brukt. Thomas tar kontakt med Hans Martin Løve i ponnigruppa om de har behov for noe av dette.
*Amatørmatchen på Jarlsberg – ønsker vi å videreføre dette? Det ble diskutert og vi kom frem til at vi ønsker det, men med noen endringer. Forslag: Poengskala og med premiering hvert kvartal og sele som premie.
* Vi ser på muligheten for jakker med HOT sin logo. Stig sjekker pris ang. brodering.
* Vår årlige tippekonkurranse ble bestemt videreført også til 2019.
* Ponnifilmen HOT har sponset – Marius tar kontakt med Horten kino. Vi ønsker å bruke den som reklame på Den store kinodagen lørdag 3 november, dette i håp om å nå ut til mange for rekruttering.
* Det ble diskutert litt rundt Klasseløpsauksjonen 2019.

Ref: Yvonne


                                      Styremøte 4/18

                    

Styremøte 4  29.08.18

 

Sted:  Kl. 18.00 på Pizzanini.

Tilstede: Stig, Hege, Tina, Thomas Rousalis, Marius, Thomas Rød og Yvonne

 

1. Gjennomgang av referat fra forrige styremøte

Godkjent

 

2. Økonomi

God økonomi. Det har vært noe nedgang i antall grasrotandeler og håper derfor medlemmer og andre har lyst til å knytte sine andeler opp mot HOT.

 

3: Hortensdagen 14.09.18, fordeling av oppgaver

Vi hadde en gjennomgang av oppgavelista nok en gang og mye har falt på plass, men det gjenstår fremdeles en del. Vi må ha fokus på hester og kusker til tandemløpene våre.  

 

4. Profilering

Leder ønsker at HOT skal bli mer synlig ved å for eksempel ha på klær med foreningens logo når man er på diverse travbaner og ellers.

Vi ble enige etter en liten idemyldring, at pris på noen konkrete ting skal sjekkes. 

 

5. Eventuelt

* To av våre medlemmer har søkt støtte til grus til sine treningsløyper på Skoppum og Nykirke.  HOT pleier å bidra med 5000,- til grusing av løyper annet hvert år og begge kvalifiserer til støtte i år. HOT støtter derfor 5000,- x 2.

* Ett medlem har søkt om bidrag til utgifter i forbindelse med ponnilandsleir på Momarken i juni i år. Som kjent er HOT opptatt av rekruttering til travet og vi ønsker å støtte våre unge medlemmer som er i gang med ponnitrav. Det ble derfor besluttet å bidra med 2500,-

* 4 stk. bilkjøring forbudt skilt er bestilt og ferdig laget. Disse skal plasseres i Lørge/Kimestad løypene og er snart på plass.

* Marius har sjekket opp to forskjellige alternativer til pc som skal brukes i styret. Disse alternativene sendes til styret. 

* Dugnad På Lørge/Kimestad blir det i høst. Dato for dette vil sendes ut på mail når den er fastsatt.

 

 

 Ref: Yvonne

                                      Styremøte 2/18

Sted:            Kl. 17.30 på Pizzanini
Tilstede:      Tina, Thomas, Marius, Hege, Thomas Rød og Yvonne


1. Gjennomgang av referat fra forrige styremøte

Godkjent

 

2. Økonomi

Stig ikke tilstede.

 

3. Planlegging av Hortens dagen

Vi avventer nærmere planlegging av denne dagen til neste styremøte.

 

4. Referat fra Thomas, Stig og Thomas fra Generalforsamlingen til Vestfold Travforbund.

En gjennomgang – ok.

 

5. Eventuelt 

* Mottatt søknad om støtte til vest og hjelm fra et medlem

 Vedtak: Godkjent med inntil 5000,-  Kvittering må gis til HOT sin kasserer etter innkjøp.

 

* Generalforsamling for HOT i 2019

Ett siste lokalet skal sjekkes ut før styret bestemmer endelig lokasjon for neste års Generalforsamling.

 

*Hjemmesiden vår

Den er treg, samt at man får opp en feilmelding. Dette sjekkes ut og jobbes med.

 

* Harv

 Kjøp av piggharv til foreningens anlegg på Kimestad/Lørge. Pris innhentet og den ender på 49 900,- pluss mva fra Svinndal Landbruk AS.

Dette er ett vedtak som er godkjent fra tidligere, men som først nå blir satt i verk.

 

* Generalforsamling i DNT

Styret har sett igjennom dokumentene til den forestående GF.

 

* Amatørmatchen

Thomas Rød stiller fra HOT.

 

* Mottatt forslag fra flere medlemmer

Det har kommet innspill om det skal vurderes å flytte Jarlsberg sine trenerstaller til Melsom videregående skole.

Innspillet sendes videre inn til VT.

 

*Hans Petter Tholfsens minneløp

Styret vedtok i fjor at HOT skal gi ett bidrag på 5000,- til årets løp.

 

Ref: Yvonne

               Styret Horten Travforening 2018

Leder:                    Tina Gabrielsen

Nestleder:              Thomas Rousalis

Kasserer:               Stig Gyllensten

Sekretær:               Yvonne Øvrebø

Styremedlem:         Hege Rollstad

1.Vara:                   Marius Bugge 

2.Vara:                   Thomas Rød

                                        Styremøte 1/18

Dato:            Torsdag 08.02.18



Styremøte 1  08.02.18

 

Sted:  Kl. 17.00 hos Tina.

Tilstede: Stig, Hege, Tina, Thomas Rousalis, Marius og Yvonne

 

1. Gjennomgang av referat fra forrige styremøte

Godkjent

 

2. Konstituering nytt styre m/fordeling av arbeidsoppgaver

Nytt styre er som følger:

Leder:                       Tina Gabrielsen

Nestleder:               Thomas Rousalis

Kasserer:                 Stig Gyllensten

Sekretær:                Yvonne Øvrebø

Styremedlem:       Hege Cecilie Rollstad

Varamedlem:        Marius Bugge

Varamedlem:        Thomas Rød

 

Andre oppgaver:

Medlemsansvarlig:        Hege Rollstad

Ponniansvarlig:              Thomas Rousalis

Webansvarlig hjemmeside: Thomas Rousalis og Facebook: Yvonne Øvrebø

Teknisk ansvarlig :        Marius Bugge

Vognansvarlig Jarlsberg: Thomas Rød

 

3: Evaluering GF

Tor Martin som foredragsholder ble en braksuksess.

 

Det var endel ankepunkter mot lokasjonen denne gang.

Gamle Horten gjestegård vil få tilbakemeldinger på dette, samt en "kravliste" hvis vi evnt. ønsker å bruke deres lokaler også til neste år.

Det tekniske underveis i disse lokalene fungerte derimot ypperlig.

 

Dato for neste års Generalforsamling : 19 januar 2019

 

Prisliste fra andre lokasjoner vil bli innhentet av Tina.

 

4. Utarbeide årshjul

Det er laget ett dokument med diverse punkter som skal huskes/gjennomføres i løpet av 2018.

 

5. Idemyldring

Tippekonkurransen vil gjennomføres også i 2018 og mail vil bli sendt ut til medlemmer.

Amatørkuskkonkurransen vil som allerede vedtatt, videreføres og nå med utvidet premiering. Det vil bli premier til både 1,2 og 3 plassen. Dette håper vi kan annonseres i både TGN og Trav24. Thomas Rousalis tar kontakt med de begge.

Det er også planer om stand på Jarlsberg med diverse ideer rundt dette. Kommer tilbake med tidspunkt og konkrete aktiviteter.

Stand i løpet av mai eller juni med fokus på V75 salg og verving Grasrotandeler vil også iverksettes.

Mulig konkurranse med storpremie i forbindelse med 100-års jubileet 2022 ble også drøftet løst. Kanskje Prix d'Amerique tur for 2????!!

 

Promoteringsvideo for ponnitrav:

Tina tar kontakt med Horten kino for ett prisoverslag for en evnt. visning av denne som reklame i forkant av film.

Tove Onshuus vil bli kontaktet av Thomas Rousalis for å høre om hvor den vises ellers og om den kan vises i flere fora.

 

6. Økonomi

Stabil og god økonomi

 

7. Eventuelt

V75 17 feb. på Jarlsberg – Høre om 15 plasser for medlemmer i HOT.  

Marius tar kontakt med Bjerke og bestille bord osv. til premiene i konkurransene som pågikk i 2017 – tippe seire og verving av medlemmer.

YouTubekanal for seierskavalkader, tandemløp og annet relevant for HOT skal lages av Marius. Dette vil han gjøre så fort som mulig.

Neste styremøte: 11 april.

 

Ref: Yvonne

                                   Styremøte 6/17

Dato: 3/1-2018

 

Tilstede: Yvonne Øvrebø, Thomas Rousalis, Hege Rollstad, Marius Bugge, Stig Gyllensten, Thomas og Tina Gabrielsen

 

 

1: Gjennomgang av forrige referat

Godkjent og lagt ut på foreningens hjemmeside.

 

2: Økonomi

Foreningen har stabil og god økonomi.

Grasrotandelen har gått litt ned.

 

3: Generalforsamling 20. januar 2018.

Yvonne har kontaktet Gamlehorten gjestegård angående velkomstdrinker og det blir en velkomstdrink til hver. Det vil også bli bestilt noen alkoholfrie velkomstdrinker. Gamlehorten gjestegård ønsker tilbakemelding om antall medlemmer senest 10. januar. Yvonne undersøker om det er noe slingringsmonn på antall påmeldte.

 

Yvonne sender ut årsberetningen og alle i styret leser igjennom og gir Yvonne tilbakemelding om eventuelle endringer.

Vidar Kalnes er i gang med den sportslige beretningen.

 

 Thomas har orden på premier og gravering.

Marius har ansvar for seierskavalkade. Rikstoto har vært trege med å sende opptak av løp. Marius har derfor funnet en annen måte å skaffe det han trenger av opptak for å lage seierskavalkaden.

Marius kontakter også Henrik Lysell angående det tekniske og sjekker ut om de har DVD spiller, eventuelt tar han med. Thomas sender Marius reklamefilmen om ponnitrav som foreningen har støttet økonomisk.

 

Tina sjekker ut antall medlemmer.

 

Øvrig arbeidsfordeling  stadfestes

 

4: Valg Vestfold Travforbund

Foreningen har mottatt et forslag om valg av Tor Erling Johnsen og styret støtter dette forslaget.

 

 

5: Aksjer i Vestfold Travforbund

Det har kommet en forespørsel fra Re Travlag vedrørende VT

Dette er en sak som tas opp under GF

 

 

6: Eventuelt

Hortensdagen blir den 14. september 2018.

Vinnere av amatørmatchen 2017 markeres under V75 på Jarlsberg Travbane den 13. januar. Hege, Stig og Thomas stiller på vegne av foreningen for å dele ut premier. Vinneren premieres med en sulky.

Styret er enige om å videreføre amatørmatchen i 2018. Premiering blir som følgende:

Første premie er en sulky og komplett travsele, andre premie er en komplett travsele og tredje premie er et gavekort pålydende kroner 2000.

Hanne Pauli har søkt om banebidrag/grustilskudd for 2017og styret er enige i å gi henne 5000 kroner.

 

Sjekke ut interesse for en andelshest i regi av foreningen. Dette vil bli drøftet på generalforsamlingen.

 

Neste styremøte avtales etter valg av styret.

 

Ref: Tina


                                          2018
 

                              Styremøte 5/17 referat

 Dato: 5/11-2017

 

Tilstede: Yvonne Øvrebø, Thomas Rousalis, Hege Rollstad, Marius Bugge, Gunnar Flåten fra Valgkomiteen og Tina Gabrielsen

 

Meldt fravær: Stig Gyllensten og Thomas Rød

 

1: Gjennomgang av forrige referat

Godkjent og lagt ut på foreningens hjemmeside.

 

2: Økonomi

Utgår da kasserer ikke er tilstede.

 

3: Generalforsamling 20. januar 2018.

Lokalet, Gamlehorten gjestegård, er i orden. Vanskelig å forutsi hvor mange medlemmer som melder seg på, da erfaringen tilsier at mange melder seg på i siste liten. Vi kan derfor ikke si ifra om eksakt antall før uken før Generalforsamlingen (GF). Tilgang til lokalet fra klokken 16.00. GF starter kl 18.00, middagen serveres klokken 20.00.

Betalingen, kroner 100, kan gjøres enten per Vipps eller til foreningens konto. Middagen inkluderer 2 enheter. Yvonne kontakter eier av lokalet angående velkomstdrink.

 Marius Bugge ordner med video for årskavalkade. Thomas Rousalis har ansvaret for premier og gravering.

 

 4: Valg av Styret

Valgkomiteens leder Gunnar Flåten orienterte om arbeidet og fremdriften. Alt i rute slik det ser ut pt.

 

 5: Eventuelt

Forslag om å arrangere en medlemsdag på Lørge. Her vil det bli hyggelig samvær med enkel servering og med mulighet for å kjøre tandem.

Forslag om andelshest vil bli luftet på GFèn.

Foredragsholder ligger an til å bli Tor-Martin Moe! Det er vi sikre på blir svært interessant for alle!

Amatørmacthen videreføres. Vinneren får en sulky. Vinneren av Amatørmatchen for 2017 vil offentligjøres under V75 14. januar 2018.  Må undersøke med Stig om sulky klar og om der er mulige å få merket sulky med Horten og Omegns travforening amatørkonkurranse 2017.

 

Dugnaden på Lørge ble en suksess, mange stilte opp og bidro med rydding av løypene.

 

Ny medlemsmiddag under V75, 25 november. Bindende påmelding og betaling av 100 kroner i forkant.

 

 Neste styremøte vil avholdes 03.01.2018.

-Tina

                                          Styremøte 4

Dato: 20/9-2017

Tid: 17.00

Sted: Pizzanini

Til stede: YØ, TR, TRØ, TG,HR,SG

                                           Agenda/ref

1. Referat forrige møte godkjent

2. Økonomi

Foreningens økonomi er uendret. 

Regning i forbindelse med Hortensdagen, pålydende 37 000, er betalt.

7 sponsorer har betalt.(1 konkurs)

Foreningen har nå Vipps. Stig sender ut Vipps nr. til styrets medlemmer.

Foreningen sponser ungdomsløp med 15 000 kr. Har også sponset 2x 31 250 kr til rekrutteringsvideo.

HOT har fått 40.000 i banetilskudd fra VT/DNT. Det var kun HOT som fikk forhøyet banebidrag av Vestfoldlagene. Dette pga nye grensekategorier.

 

 

3: Evaluering av Hortensdagen

Sponsorene var fornøyde.

Bilder fra tandemløp er sendt sponsorer. Det er også laget video fra løpene, som blir sendt sponsorene.

Tandemvognene må vaskes etter bruk, Thomas Rød sjekker dette.

Gi tydeligere beskjed til hesteeierne om hvordan tandemløpene foregår, til neste år.  Lov å skritte ned hestene etter løpene, men ikke ta en treningsøkt etter løp. Da må det i så fall byttes vogn.

Viktig å få tak i rolige hester.

Kuskene må få klar beskjed om defilering før løpene og om at de skal kjøre samlet i mål.

Det var få medlemmer som kom til middagen i år. Dette vil være tema på generalforsamlingen. Det kan selvfølgelig ha sammenheng med V75 i Bergen dagen etter, flere hadde starthester. Det var også andre arrangementer i distriktet.

Det var tilsammen 107 påmeldte ink. sponsorene.

Hortensdagen gikk ellers veldig bra og styret er godt fornøyde med innsatsen.

 

Kjøpe inn gave til tandemkusker også neste år.

Foreningen kjøper inn 3 sett tømmer m/ekstra tommeløkker, til neste år.

Lurt å sørge for både reserve hester og kusker til tandemløpene.

Foreningen kjøper inn 2 stk Go pro kamera til.

Vurdere å lage noe mer ut av tandemløpene til neste gang. For eksempel gjette konkurranse.

Det vil også bli en loddtrekning om både kusk og hest til neste år.

 

 

4: Eventuelt

Generalforsamlingen 2018 vil avholdes på  Gamle Horten Gård den 20 januar.

Mulige foredragsholdere er Olle Goop, Trond Anderssen,Tor Martin Moe,Ola Skrugstad og Pål Buer. Olle blir forespurt først. Stig tar eventuelt kontakt med Pål.

Marius har ansvaret for kavalkaden.

Valg av styret. Yvonne sender komplett liste til valg komiteen.

Høyeste og laveste poengsum vil bli premiert.

 Bygget til landbruksselskapet overføres til Jarlsberg.  Bygningen vil kunne benyttes av hesteeiere, på løpsdager, som varmestue med kokemuligheter.  Det vil bli satt opp kodelås på døren.

 

 

Neste styremøte vil avholdes 15 november.

                                          Styremøte 3

Dato:22/6-2017

Tid: 17.00

Sted: Peppes Pizza

 

                                            Agenda

1 Gjennomgang/godkjenning referat forrige møte

2. Økonomi - Stig orienterer

3.Rump-Nisse: Hva gjør vi videre?

4. Hortensdagen

5. Gjennomgang medlemsliste

 

                                           Styremøte 2

     

Dato: Tirsdag 28.03.17

Tid:    kl. 17

Sted: Pizzanini

                                   

 

                     Agenda

 

1:  Gjennomgang av referat fra siste styremøte - Yvonne tar med


2: Rump-Nisse


3: Årshjul 2017

 

4: Hortensdagen 18 august

 

5: Medlemslistene 

 

6: GF 2018

 

7: Eventuelt - Ståa vervekonkurransen, V75 på Jarlsberg 20 mai osv. 

 

 

                                           Styremøte 1

                                             Agenda

 Hos: Yvonne

31.1 kl. 17.00

1. Konstituering nytt styre - fordeling av arbeidsoppgaver osv. 


2. Evaluering GF


3. Idemyldring - konkurranser og annet positivt

 

4: Eventuelt - Send gjerne en mail om saker på forhånd hvis du har noe på hjertet.

                                              2017
 

                                       Styremøte 4

     Tid:               Torsdag 20.oktober kl. 1700

     Sted :            Peppes Pizza Horten                             

 

                                Agenda


                1. Gjennomgang ref forrige møte 


                2. Evaluering Hortensdagen 2016


                3. GF januar 2017 - hva bør gjøres


               4. Ponni


               5. Eventuelt

                                              Styremøte 3

Sted:   Pizzanini

Dato: Tirsdag 16/8

Tid: 17.00

 

                                                  Agenda


1. Godkjennelse referat forrige møte   Yvonne tar med referat


2. Hortensdagen 2016- oppgaver og ideer. Hva kan vi gjøre bedre? Har vi noe nytt iår?


3. Økonomigjennomgang v/kasserer           Stig orienterer om rikets tilstand.


4. Ponni- hva gjør vi med Nisse fremover?


5. Eventuelt


                                              Styremøte 2

Sted:         Peppes Pizza Horten
Tid:            17.00
Dato:        Tirsdag 12/4


                                           Agenda

1. Gjennomgang og godkjenning referat forrige møte.   Yvonne tar med.

2. Generalforsamling DNT 24/4. Hva skal stemmes over, hvilke saker har vi oppe til forslag? Brede stiller for oss.

3. Ponnilandsleir 24-26.juni 2016.

4. Stand Solhøy   23. april      Solhøy har 60 års jubileum og vi skal stille. Ideer med smarte vrier mottas med takk!

5. Info Jarlsberg

6. Eventuelt

                                               Styremøte 1

   Sted: Hos Thomas

  Tid: onsdag 10/2 kl.17.30

Bevertning! Reker fra opprørt hav, med en touch av sydlansk temperament

         

              Agenda

1.
Konstituering nytt styre.

2.
Evaluering GF.                  Kom her med plusser og minuser, hvis vi skal velge nytt sted for GF må vi være tidlig ute, dvs ganske raske da de blir fort bortbestilt.

3. Årshjul for 2016.

4. Representanter til VT sin GF.                                  trenger 3 stk her

5. Brainbusting for 2016.  Ideèr som kan brukes for å få flere medlemmer/nye inntekter/konkurranser/lage spenning/dra ungdommer til travet osv osv. Innspill!

6. Eventuelt                          Har dere saker som ønskes tatt opp, kom gjerne med de på forhånd slik at vi kanskje kan forberede litt.

                                                   2016
 

Styremøte 6

Tid:                         mandag 7.des kl. 1700

Sted:                              Peppes


                                                                                                                                                              Agenda

1:  Referat
forrige møte og godkjennelse av dette

2:  Fremdriftsplaner Jarlsberg

3:  Ponnilandsleir 2016                 (24) 25-26 juni

4:  Amatørstall på Jarlsberg

5:  GF  2016.

6: Lokalkjøring med Tønsberg?

7: Eventuelt

   vel møtt!


Thomas

                                        Styremøte 5

Tid:    tirsdag 13.oktober kl.17.00

Sted: Peppes Pizza Horten

 

                                          Agenda

1:    Referat forrige møte.     

2:   Ponni/rekruttkurs jarlsberg. Hva gjør vi videre? Skal VT f.eks tilbys å overta drift mot at HOT betaler løpende utgifter men beholder eierskapet i ponnien?

3:   GF 2016 -  premier som er kjøpt inn vises m.m. Gjest Trond Buller'n Anderssen?
4:   Innspill/forslag til rekruttering. Kan vi bidra med noe som kan fremme rekruttering til travet? Lokalt tenker jeg, stallansatte/ amatørkurs/ ungdomskurs osv. Ønsker at vi lufter idèer av alle slag! Kanskje i VT sin regi?

5:   Videoer av løp vinnere 2015. Til collage for fremvisning GF januar. Vi har mange seire iår, kan være en idè å kontakte Rikstoto.no nå og bestille løp...Hvem tar jobben?

6:    Valg      -   innspill til navn

7:   Eventuelt

Vel møtt!

                                        Styremøte 4

Tid:    tirsdag 9. mai kl. 17.00
Sted: Peppes Horten


                                                                                    Agenda                                                 

1. Bom til tilfartsvei Treningsløypa fra Adal. Pris, arbeid, støtte fra HOT? m.m.

2. Status vervekampanje medlemmer

3. Økonomistatus v/kasserer    

4. Hortensdagen 2015   
 -  hvilke sponsorer er klare? Kan vi gi noe mer til den enkelte sponsor som ikke koster HOT noe? Fra før har de fått Middag til inntil 10 personer m/drikke til maten, reklame i program og over høytaler, reklame på seiersdekken, kobling til egen hjemmeside via HOT sin hjemmeside og tandemløp.  Finnes det andre ting vi kan legge til uten kostnad for oss er det fint. Vi har V5 konkurranse med champagne til vinner og samme premie til hver av tandemløpsvinnerne.
-  tandemhester, hvilke kan spørres?  Enkel kartlegging er greit her da det kommer noen på og noen ramler av. Fint hvis vi kan ha noen navn på blokka nå.
- Nye momenter?  Her ønsker jeg at alle prøver å komme opp med nye ideer og tanker, fint hvis vi kan fornye oss litt. Konkurranser/innslag/gjester. Husk at vi iår avholder denne dagen på sommeren, hvilket kan gi oss nye muligheter til noe morsomt eller hyggelig.
5. GF 2016. lokaliteter. Innspill fra de som sjekket lokaler. Det må snart bestilles for å være sikre på å få reservert.
6. Travtur. Stig har sjekket med Marthe og Bo

Vel møtt og husk tilbakemelding!

Mvh

Thomas

                                        Styremøte 3

Sted:            Pizzanini Horten
Tid:               17.00
Dato:           mandag 16. mars

                                     Agenda

 1. referat forrige møte - Brede og Stig tar dere med prisene dere har skaffet på div lokaler og utstyr?

2. referat VT sin Generalforsamling

3. Gjennomgåelse medlemslister. Hege kan du kjøre ut fullstendig liste for HOT og ta med? Viktig at vi kommer ajour her slik at folk ikke blir forhindret fra å melde hestene sine o.l.

4. Ponni. Vi ønsker flere rekrutter fortrinnsvis fra Horten. Noen ideer rundt dette og hvordan vi går frem.

5. Tur til Bo Westergaard. Når- Hvem -Hvordan

6. Eventuelt

HUSK!!
Tilbakemelding er viktig

                                        Styremøte 2

                   Agenda

1. Fordeling styreplasser og info oppgaver 2015

2. Evaluering GF

3. Byggeinfo Jarlsberg

4. Eventuelt. Innspill til mulige oppgaver for HOT i 2015. Kom med ideèr!


Husk tilbakemld om du kommer!

Vel møtt!

Thomas

                                        Styremøte  1

Sted:                                   Pizzanini
Tid:                                     17.00
Dato:                                  tirsdag 13. januar






                                            Agenda

1.          GF 2015. Arbeidsfordeling, mm.  Utstyr, mat,rekkefølge osv.

2.         Gjennomgåelse av sportslig beretning og årsberetning/punkter 

3.         Ideèr til aktiviteter 2015 som vi kan "kickstarte" under årets GF?

4.         Eventuelt

 

                                               2015

                                            Styremøte 5

Dato:  tirsdag 21.oktober
Tid:     17.15
Sted:  Pizzanini
 
 
                                                    Agenda 
 
1:  Evaluering Hortensdagen
2:  GF januar 2015- forslag/ideèr
3:  Innkommet forslag. Truls W. har kommet med forslag om sporfordeling storløp. Innspll DNT. Ove Krogh har kommet med forslag om skilt Lørge/Kimestad
4:  V75 stand 15 nov

5: Ref fra BTV-konferanse.

6:  Eventuelt
 
Husk tilbakemld!!!
 
Vel møtt

                                            Styremøte 4

Sted:          Thomas

Dato:          Torsdag 26.juni

Tid:              17.00

Reker serveres!

 

                          Agenda
 
1.  godkjennelse referat forrige møte- Monica tar du med?
 
2. Hortensdagen-gjennomgang -sponsorer etc
 
3. ponniprosjekt
 
4. økonomistatus 1.halvår- Stig briefer kort
 
5. info Jarlsberg/JGP
 
6. eventuelt (signering diplom m.m.)
 
HUSK TILBAKEMELDING!
 
vel møtt!

                                            Styremøte 3

Dato:        Mandag 5. mai
Tid:            17.00
Sted:         Pizzanini Horten

                                            

                            Agenda       

                                                    
1.  Referat forrige møte- Monica tar du med

2.  Salgstand foran V75-kjøringa til Jarlsberg 10.mai

3.  Hestens Dag på Jarlsberg torsdag 29.mai

4. Hortensdagen 2014- innspill og ideèr   Stig tar du med priser på seler og/eller andre ting vi skal ha som premier til vinnerne denne dag.

5. Ponni

6. Eventuelt

                                            Styremøte 2

Sted:       Gunnar

Dato:       tirs. 11.3

Tid:          19.00

 

                                          Agenda

1:  Årsplan for 2014

2: Ponni: hvordan rekruttere flere unge?

3: Kurs/foredrag/gjest/reiser

4. Diplom for 50 års medlemskap. R.A må gis oppmerksomhet!

5: Eventuelt

lett servering, vel møtt!

                                            Styremøte 1

Sted:       Thomas

Dato:       ons. 4.2

Tid:          17.00

 

                                             Agenda

Evaluering årsmøte

"til start" i regi VT  starter 18.februar

"Hestens Dag" i regi VT - vi må bidra med mannskap

Eventuelt

 

                                                  

 

          2014

Styremøte 5

Sted: Peppes Pizza Horten

Dato: torsdag 31.10

Tid: 17.00

                                              Agenda

1.   Referat forrige styremøte (Monica, tar du med)
2.   Hortensdagen 2013/evaluering
3.  Generalforsamling/årsmøte januar-innkallelse snart!! Hva skal gjøres og hvor? Tar gjerne innspill på lokaliteter!
4.  Kasserer rapporterer rikets tilstand, hva kan brukes på rekruttering/ponni på tampen av året o.l.
5.  Jakker m/logo/caps/refleksvest m.m.
6. Eventuelt
 servering

Vel møtt!
Mvh
Thomas

Styremøte 4

Sted:             Pizzanini
Dato:            onsdag 4.september
Tid:               17.00

                                                Agenda


     1:          Godkjenning ref forrige møte. (Monica, tar du med referat?)
     2:          Hortensdagen 2013-sponsorer, gjøremål, premiering, nye ideer, 

                  gjesteopptreden?    
      3:         Søknad om grustilskudd( se egen mail)
      4:         Eventuelt

                          Vi sees!
                            Mvh
                          Thomas

Styremøte 3

Dato:                           torsdag 20.6-13
Tid:                                               16.30
Sted:                                       Peppes Pizza Horten

                                              Agenda


1:              Prosjekt banedrift
2:              VT info
3:             Stig kasserer økorapport
4:             Rekrutteringsmidler-ideer m.m.  Stig tar du med vareprøve?
5:             Grasrotrekruttering
6:             Eventuelt

Tilbakemelding om du kommer er viktig, vel møtt!
Mvh
Thomas

Styremøte 2

                                            Styremøte

 Tid:                        tirsdag 30/4     klokken 17.00
Sted:                      Peppes Pizza Horten

                                               AGENDA

          1.   Hvordan øke medlemsantallet?  Medlemsfordeler/bruke konkurranser eller "lokketilbud"/registrere andre typer hestehold på nettsiden?

          2.   Hestens Dag 2013 på Jarlsberg 11 august
 
          3.   Bilder m.m. av hester og personer fra Hot som skal brukes i oppslags -eller minnebok. Se etter i egne hyller og kom med forslag!

          4.   Innkjøp av jakker med HOT-logo. Stig og Thomas tar med prøver.

          5.   Info Jarlsberg/VT

          6.   Hvalstad Juni

                                                 Vel møtt!

Styremøte 1

                           Styremøte

Dato:                                                         11.3-2013
Tid:                                                            18.00
Sted:                                                        Thomas       (Åsrødveien 2, Nykirke)


                                                  Agenda

1:                                                    Konstituering nytt styre

2:                                                    Referat GF

3:                                                    Hestens dag 2013

4:                                                    Aktiviteter 2013- Nykirkedagen, v75 salg, buss Oslo GP ( i samarbeid med Holmestrand m.fl.), tematur, vinn en hest JGP m.m. Andre forslag?

5.                                                    Nye medlemmer

6.                                                    Rekruttering nye hesteiere. Kan vi prøve oss på et opplegg i Dnt regi "hesteier.no"?  Se link:        http://www.hesteeiere.no/

7.                                                    Kjøredrakt til Leif M.Hansen.

      Reker blir servert!

                                                             Vel møtt!

                                

                                                  

          2013

Årsmøte/Generalforsamling

Generalforsamling Horten og omegn Travforening

Generalforsamlingen for HOT 2012 avholdes 26. januar kl.18.00 i Bryggerikjelleren,adresse er Sollistrandveien 12 (v/Bilmuseet) Horten.

150,-/pers  Påmelding!

 

Dagsorden :

-   Vanlige Generalforsamlingssaker iht vedtekter

-   Valg iht vedtekter

-   Foredrag

-   Servering 2-retters middag m/drikke

-   levende musikk

                                           90-års jubileum!

 

 

I anledning foreningens 90-årsjubileum ønsker vi velkommen i flotte lokaler i Bryggerikjelleren på Sollistrand. Det vil bli servert  skinkestek til middag og dertil dessert med tilhørende drikke (vin/øl/mineralvann). Vi har vært så heldige å få Arild Hansen,kjent fotograf med et hjerte som banker for HESTEN og som har et svært engasjerende og morsomt foredrag/kåseri, til å underholde med dette for oss. Dette er verdt turen alene! Vi vil også se tilbake på foreningens historie,der både hester og folk vil nevnes. Levende musikk vil spille utover kvelden og det vil bli anledning til å svinge seg!

Påmelding gjøres til Thomas - tlf.       975 32 672

 

Vel møtt!

Styret

 

 Standsmessige lokaler!

Styremøte 8

   Dato :                                 tir. 18.12-12

   Sted :                                 Stig Gyllensten

   Tid :                                          17.00

 

                                              Agenda    

 

                                        Årsmøte for 2012

                                              Folkehest      

                                            Medlemslister   

                                                        

Styremøte 7

/Styremøte

                                                      Dato :                     torsdag 25/10

                                                       Sted:                    Pizzanini Horten

                                                         Tid:                       1700

                                                                         Agenda
     
                                                   Evaluering Hortensdagen

                                                   Folkehesten 2013-hva gjør vi?

                                                  Oppdatering medlemslister /ansvarlig

                                                  for medlemslister

                                                  Medlemskap i bingoforbundet



                                                  Årsmøte 2013/90 årsjubileum bestille lokale                                                   kom med ideer ang.hvor vi kan ha dette!

                                                  V75 kjøringen 3.november på Jarlsberg

                                                Eventuelt (har Dere innspill,kom gjerne med de                                                forkant slik at det kan forberedes hvis ønskelig)

                                                  De som har hatt utlegg i.f.m. Hortensdagen                                                         MÅ komme med bilag til Stig.


                                                               Husk tilbakemelding,vel møtt!

Styremøte 6

Dato: 27.september

Sted: Thomas

Tid: 1800

 

                                  Agenda

                       Hortensdagen 5.oktober

                       fordeling oppgaver

                      Høstkonferansen Klækken hotell 13/14.10-12

                       V75 3/11 kan vi skaffe folk ?

                      Tung servering(reker,hvitvin og gode historier)

                      Vi sees!

 

Styremøte 5

Dato: 23.august

Sted: Peppes Pizza Horten

Tid: 16.30

                                 Agenda

         JGP-evaluering/synspunkter

         Hortensdagen 5.oktober.Hvor mange kommer,klarer vi fullt hus?Hva må gjøres/sponsorer/tandemhester/hva slags bevertning m.m. Arbeidsplan lages.

         Årets Hest premiering. Hva slags premier og fra hvor. Bestillingstid må   påregnes fra produsenter. 

         Kasserer orienterer.

       Vi sees!

 

Styremøte 4

Dato:            Torsdag 14.juni

Sted:            Pizzanini Horten

Tid:               16.30

 

                                Agenda

              Jarlsberg GP

              Bingomidler

              Hortensdagen/på tide å kontakte sponsorer

              Salgstand v75 Sjøsiden/Solhøy promo grasrotandeler

              Info Jarlsberg

              Potensielle nye inntektskilder

              Hestens dag

              Søknad tilskudd treningsløype Eiketuft

             Vel møtt!

             

 

 

Styremøte 3

Dato: Onsdag 10.mai

Sted: Peppes Pizza

Tid:    16.30

Agenda: Ref. DNTs Generalforsamling

              Buss OGP

              Hestens dag/ponnirekruttering

              Skiltsponsing Jarlsberg

              Jarlsbergutbyggingen-hva skjer?

Styremøte 2

Dato:    Onsdag 14.mars

Sted:    Peppes Pizza

Tid:      18.00

 Agenda:
           
                            Info rundt GF Vestfold Travforbund og Jarlsberg as
                            Hestens Dag
                            JGP
                            HOT 90 år
                            Reklamesalg
                            Hortensdagen

Vel møtt!

Thomas

Styremøte 1

Dato:      24.jan.

Sted:      Thomas

Tid:         19.00

Vi Sponser Horten og omegn Travforening!

Grasrotsandelen:

Send sms med

GRASROTANDELEN 991717420

til 2020 og få

Horten Travforening

som din Grasrotmottaker.

(Tjenesten er gratis)

Antall besøk på denne siden:

Terminlister 2017:

Nyttige sider: